KubicaPartners s.r.o.

Zastupujeme několik set poškozených klientů GROWING WAY s.r.o.

Tato stránka slouží jako informační nástroj pro klienty poškozené činností společnosti GROWING WAY s.r.o. a Ondřeje Janaty.

Poslední novinky

Aktuality

Publikováno: 17.08.2023

Vážení klienti,

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali o pokračování kauzy GROWING WAY s.r.o. Od doby výplat částek dle částečného rozvrhu pracuje insolvenční správce na prodejích majetku. Jaké přesně movité věci již byly prodány a za jaké konkrétní částky můžete vyčíst vždy ze zpráv insolvenčního správce, které jsou vždy zveřejňovány v insolvenčním rejstříku:

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=CEEA86D719423A0FE05333F21FACDDD0

Schůze věřitelů schválila Dohodu o narovnání, již uzavřel insolvenční správce s Ondřejem Janatou, kdy na jejím základě byl do majetkové podstaty zapsán majetek ve výlučném pana Janaty v celkové hodnotě 172.397.576 Kč – jedná se zejména o finanční prostředky na bankovních účtech, nemovitost – rodinný dům, obchodní podíly a akcie na společnostech GROWING MEDIA s.r.o., GROWING GROUP a.s., Janata Property Investment Group s.r.o., pohledávka za společností Nargila Shisha Bar s.r.o. Vzhledem k tomu, že většina majetku pana Ondřeje Janaty je zajištěna orgány činnými v trestním řízení, zpeněžení tohoto majetku bude možné až po zrušení zajištění. 

Dále insolvenční správce vymáhá pohledávky společnosti GROWING WAY s.r.o. a prodává movitý majetek, který byl do majetkové podstaty zapsán již dříve. Reálný odhad vyplácení dalších finančních prostředků bude možno udělat až poté, co bude zrušeno zajištění majetku pana Janaty a bude tedy možno postupovat dle uzavřené dohody o narovnání.

Pro klienty s vkladem DO 30 000 Kč včetně

K uplatnění nároku pro klienty poškozené činností společnosti GROWING WAY s.r.o. (Ondřeje Janaty) do 30 000 Kč včetně, potřebujeme doložit...

Pro klienty s vkladem NAD 30 000 Kč

K uplatnění nároku pro klienty poškozené činností společnosti GROWING WAY s.r.o. (Ondřeje Janaty) nad 30 000 Kč včetně, potřebujeme doložit...

Přihlášení se
k insolvenčnímu řízení

K uplatnění nároku pro klienty poškozené činností společnosti GROWING WAY s.r.o. (Ondřeje Janaty)

KubicaPartners s.r.o.

Advokátní kancelář KubicaPartners s.r.o. (www.kubicapartners.cz) zastupuje několik set poškozených klientů a činí kroky k ochraně jejich zájmů.

Základní informace jsou uvedeny v odkazu informace pro klienty.

Okresní soud v Ostravě vydal dne 1.10.2021 usnesení, jímž rozhodl, že poškození mohou uplatňovat nárok na náhradu škody pouze prostřednictvím tzv. společného zmocněnce, a to ve lhůtě 30 dnů (tj. do konce měsíce října) Klienti, kteří již udělili naší advokátní kanceláři plnou moc již v této fázi nemusí činit žádné další kroky, jelikož tímto došlo ke zvolení zmocněnce a s Policií budeme komunikovat my.

Jak vám můžeme pomoci?

Praktikujeme právo již od roku 1998

Rodinné právo

Rozvod, výživné, vypořádání

Smluvní agenda

Kupní, darovací smlouvy

Směnky

Biancosměnky, eliminace žalob

Ústavní právo

Ochrana základních práv

GDPR

Ochrana osobních údajů

Firemní právo

Korporace, společnosti, družstva

Rychlý kontakt

Zavolejte nám 558 622 121 nebo vyplňte formulář.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Ozveme se při nejbližší možné příležitosti. Vzhledem k počtu poškozených klientů může být odezva delší než obvykle.