Přihlášení se k insolvenčnímu řízení

Přihlášení se k insolvenčnímu řízení

K uplatnění nároku pro klienty poškozené činností společnosti GROWING WAY s.r.o. (Ondřeje Janaty)

KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář

Pokud si přejete být zastoupeni naší advokátní kanceláří, tak prosíme o podpis plné moci a dodatku č. 1 ke smlouvě o právních službách a odeslání jejího originálu na adresu AK:

KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář
O. Lysohorského 702
738 01 Frýdek – Místek

K trestnímu a insolvenčnímu řízení na GROWING WAY s.r.o.

3.12.2021

Vážení klienti,

Jak již víte z tisku a z našich předchozích informací, u Městského soudu v Praze bylo zahájeno pod č.j. MSPH 89 INS 19990 / 2021 insolvenční řízení společnosti GROWING WAY s.r.o.

V aktuální fázi insolvenční soud zjišťuje, zda jsou splněny podmínky pro zjištění úpadku společnosti. Naše advokátní kancelář je samozřejmě připravena svým klientům připravit přihlášku do insolvenčního řízení a tuto podat k příslušnému soudu. Přihlášení pohledávky je nezbytným krokem k tomu, aby mohl insolvenční správce v budoucnu vyplatit výnos z majetkové podstaty takto přihlášenému věřiteli.

Věřitelé, kteří přihlášení nebudou, v insolvenční nárok na výplatu finančních prostředků nemají. Totéž platí pro věřitele, kteří přihlášku nepodají včas.

Tedy aktuálně je nutné se pro získání vložených finančních prostředků přihlásit do trestního řízení, které je vedeno proti panu Janatovi a společnosti GW (toto přihlášení za Vás vyřídíme my na základě již udělených plných mocí a tedy v této záležitosti nemusíte nic dalšího podnikat). Dále,
pro případ, že bude zjištěn úpadek společnosti GW, je nutné se také přihlásit do tohoto insolvenčního řízení. Obě řízení probíhají nezávisle na sobě.

V Insolvenčním řízení bude insolvenční správce zpeněžovat majetek společnosti GROWING WAY s.r.o. a vymáhat pohledávky této společnosti vůči třetím osobám. Získané finanční prostředky rozdělí mezi věřitele poté, co bude uhrazena odměna insolvenčního správce, jeho výdaje a celkově náklady insolvence.

V trestním řízení bude přiznána náhrada škody přihlášeným klientům, jak z majetku GROWING WAY s.r.o., tak z majetku Ondřeje Janaty. Nicméně pokud bude majetek GROWING WAY s.r.o. řešen insolvenčním správcem v insolvenčním řízení, budou mít klienti v trestním řízení možnost uspokojovat se pouze z majetku Ondřeje Janaty.

Přihlášky pohledávek je možno podávat od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. Touto lhůtou je rozumí lhůta 2 měsíců od rozhodnutí o úpadku. Přihlášky pohledávek budeme zajišťovat v případě, že soud rozhodne o úpadku společnosti GROWING WAY s r.o.

Pro případ, že soud zjistí úpadek GROWING WAY s.r.o., potom budeme usilovat o pozici ve věřitelském výboru, který bude ustanoven pro dohled nad činností insolvenčního správce.

Přestože tedy dosud nebyl úpadek zjištěn, je na místě činit kroky pro případ, že k zjištění úpadku dojde.

Z tohoto důvodu Vám zasíláme k podpisu plnou moc k zastoupení v insolvenčními řízení, abychom se na případné zjištění úpadku mohli řádně a včas připravit. Zároveň prosíme klienty, které jsme již emailem oslovili s požadavkem na doplnění dokumentace, aby tak v nejbližší době učinili.