O nás

O nás - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář KubicaPartners s.r.o. (www.kubicapartners.cz) zastupuje několik set poškozených klientů a činí kroky k ochraně jejich zájmů.

Základní informace jsou uvedeny v odkazu informace pro klienty.

Okresní soud v Ostravě vydal dne 1.10.2021 usnesení, jímž rozhodl, že poškození mohou uplatňovat nárok na náhradu škody pouze prostřednictvím tzv. společného zmocněnce, a to ve lhůtě 30 dnů (tj. do konce měsíce října) Klienti, kteří již udělili naší advokátní kanceláři plnou moc již v této fázi nemusí činit žádné další kroky, jelikož tímto došlo ke zvolení zmocněnce a s Policií budeme komunikovat my.

Jsme advokátní kancelář Kubicapartners s.r.o., která je složena z týmu profesionálů z oborů práva a ekonomie. S týmem advokátů zastupujeme klienty napříč všemi oblastmi práva. V kauze „Janata - GROWING WAY s.r.o.“ již zastupujeme stovky klientů.

Poškozeným nabízíme možnost právního zastoupení při uplatňování nároku na náhradu škody. 

Na této stránce budeme poskytovat důležité informace pro klienty GROWING WAY s.r.o.